Kavandatud käibekasv Käibe kasvu kavandamisel lähtutakse tavaliselt eelmise aasta tegelikust kasvust, mida mõttes korrutatakse läbi mingi koefitsiendiga. Vaidluste käigus juhtkonna ja müügitiimi vahel jõutakse tavaliselt kompromissile mingis vahepealses numbris.
Edasiexpand_more
Käibe kasvu takistajad Igas ettevõttes on teada rohkem või vähem põhjuseid, miks käive ei kasva nii palju kui soovitakse. Need on käibe kasvu takistajad. Järgnevas on loetletud mõned üldlevinud takistajad ja võid lisada ka enda omi. Mõtle kui suur oli iga takistaja negatiivne mõju käibekasvule.
0%
Edasiexpand_more
Koondnumbrina hinnatud ja „selgeks vaieldud“ käibekasv on alati pessimistlikum kui on tegelik potentsiaal, sest ei teadvustata kõiki võimalusi käibe kasvatamiseks (võimaldajaid kindlasti rohkem kui 10), jäetakse hindamata iga võimaluse potentsiaal, tegevused käibe kasvatamiseks võivad olla vastastikku tulemust nulliva mõjuga, keskendumine suurimatele võimalustele ei ole järjekindel (fookus ebaselge) ja eesmärk on seatud liiga madalale“.
Suurepärane tulemus, olete oma kasvupotentsiaali täielikult teadvustanud.
Potentsiaalne käive ja kasum Kavandatud ja potentsiaalse kasvu rahalise väärtuse hindamiseks sisesta palun eelmiste perioodide käive ja kasum.Võid sisestada enam-vähem täpsed numbrid, täisarvuna, 2019. aasta kohta prognoositud aasta tulemus.

0%
0%
0%
On selge, et kõiki käibe kasvu takistajad ei õnnestu täielikult kõrvaldada ega kogu käibekasvu potentsiaali tervikuna ära kasutada. Õnnestumise määr on tavaliselt vahemikus 50-100%, võid sisestada oma hinnangu sellest, kui suur osa kasvupotentsiaalist õnnestub ära kasutada
0€
0€
Edasiexpand_more
Võta ühendust Kui soovid potentsiaali arvutused alles hoida, sisesta oma e-posti aadress kuhu info saata. Kui soovid täpsemalt rääkida potentsiaali leidmise ja kasutamise võimalustest ning workshopist, tee vastav märge allpool, võtan ühendust ja lepime arutelu aja täpsemalt kokku