meeskonna strateegiline juhtimine

Kriisiabi workshop – kuidas COVID-19 tingimustes ettevõtet arendada

Kriisiabi workshop on mõeldud ettevõtetele, kelle majanduslik tegevus on saanud kahju COVID-19 leviku tagajärjel.

Workshopis aitan ettevõtjatel aru saada nendega seotud kriisi mõjude olemusest, kestvusest ning püsivusest. Vajadusel nõustan kriisiplaanide koostamise osas ning aitan kokku panna kriisi läbimise strateegiad.

Lisaks sellele aitan otsustada, kas ja mis ettevõtte strateegias või ärimudelis vajab muutmist. Pakun kriisis kannatanud ettevõtetele võimalust tagada oma äritegevuse jätkusuutlikkus.

Praegu on õige aeg hakata mõtlema kriisijärgsele elule. Milliseks kujuneb turg, klientide vajadused, nõudlus ja konkurents. Kuidas kriisi järel konkureeritakse, eristutakse ja võidetakse? Kui suur osa ärist taastub, kui suur osa mitte? Mis on uued võimalused? Kas ma pean oma strateegiat ja ärimudelit oluliselt muutma?

Soovitused oma ettevõtte arendamiseks kriisiolukorras

Siin on sulle kolm lihtsat tegevust, mis aitavad kriisi olukorras ettevõtet strateegiliselt juhtida:

  • Vaata kriitilise pilguga üle oma kliendiportfell, keda juurde tahta, kellest loobuda. Selleks tuleb:
    • hinnata nii olevate kui uute kliendirühmade atraktiivsust – võttes arvesse turu mahtu, hinnatundlikkust, kriisist mõjutatavust, sektori arenguloogikat jms,
    • hinnata oma konkurentsivõimet igas kliendirühmas – kas ja milles ollakse konkurentidest tugevamad või nõrgemad.
  • Määratle, mida edasi lükatakse ja miks?
  • Mõista, mis peab juhtuma, et ootamine lõpeks?
    • Selleks määratle, mis seisu peavad väliskeskkonna (või ka müügi ja tellimuste) näidikud jõudma, et uuesti jõuliselt tegutsema hakata.

Käesolev majanduskriis on tüüritud tervisekriisist – mis otseselt tähendabki seda, et olukorraga seotud määramatuse tingib ettevõtte väliskeskkond.

Selleks, et saaksid määratleda olukorraga seotud riski,  tuleb sul  analüüsida erinevaid näidikuid kogumis. Nii nagu näiteks uute klientide arvu järgi ei saa veel ennustada ägedat ärikasvu, ei saa ka uute haigestumiste põhjal teha järeldusi epideemia alguse kohta.

Selleks, et saaksid oma ettevõtet kriisi ajal paremini strateegiliselt juhtida olen kokku pannud tasuta kasutamiseks mõeldud majanduse seisu mõõdikud, millel tasub silma peal hoida. 

Võtan ühendust Pakun Sulle kokkusaamise aegu
Kirjutan Sulle tööpäeva jooksul!