VÄIDE: Sündmused, mida paremini mäletame, tunduvad esinevat sagedamini.

REAALSUS: Inimeste mõtlemisviis on irratsionaalne, mistõttu kipume tihti üldistusi tegema vaid üksikute juhtumite põhjal. See on põhjustatud sellest, kuidas meie mõtlemine ja mälu töötab. Meeldejäävuse mõttenihke (availability heuristics) järgi tundub meie jaoks oluline ja enam levinud olevat see, mis meile kiiremini meelde tuleb. Paraku ei ole inimese aju loodud statistika tegemiseks, mistõttu ei ole me võimelised hoomama, kas tegu on erandi või reegliga. Sageli juhtub ka strateegiliste valikute tegemisel, et otsuseid põhjendatakse lugude või üksikute juhtumitega: „ma tean kliente, kes seda tahavad.. “, „meil on olnud juhtumeid kui…“, „paljudele klientidele see ei meeldi…“ jne. Mis jääb aga küsimata, on see, mitu klienti mitmest seda ütles/tahtis/ei tahtnud ning mitmel korral kui mitmest on seda ette tulnud.

Vaata lühivideot, kus meeldejäävuse mõttenihe on täpsemalt lahti seletatud:

JÄRELDUS: Oluliste strateegiliste otsuste tegemisel ära lähtu vaid oma sisetundest ja üksikutest juhtumitest, mida meenutada suudad. Tugine analüütikale ja statistikale nii eesmärgi kui ka mõjusaimate tegevuste väljaselgitamisel.

SOOVITUS: 

Ära nii tee!