HANZA Mechanics

Eesmärk
Leppida ühiselt kogu tiimiga kasvueesmärgid, kriitilised edutegevused koos vastutajate ja mõõdikutega.
Saavutatud tulemused
 • Kokkulepitud ambitsioon kasvada 3 aastaga 100 M euroni.
 • Fokuseeritud kasvueesmärgid koos tegevuste, vastutajate ja mõõdikutega.
 • Seotud teenus

Radius Machining

Eesmärk
Määratleda ja kokku leppida juhtide ja võtmeisikute tasemel kasvupotentsiaal, kasvueesmärgid, eesmärkide saavutamiseks vajalike fookustegevused ja tegevuste prioriteetid.
Saavutatud tulemused
 • Kasvustrateegia tegevuskavaga
 • Kasvuambitsioon kasvada 60M €
 • Seotud teenus

Floorin

Eesmärk
Määratleda müügikasvu strateegia - millistes kliendisegmentides on suurim kasvupotentsiaal, millistele tegevustele tuleks keskenduda potentsiaali võitmiseks, millised võimekused vajavad arendamist.
Saavutatud tulemused
 • Käibe kasv 3%-lt 31%ni.
 • Käibe kasv kĂĽmnekordistus.
 • Kasvupotentsiaali ärianalĂĽĂĽsi tulemusel kasvustrateegia selge tegevuskavaga.
 • Seotud teenus

Viru Elektrikaubandus

Eesmärk
Võtta selge fookus, määratleda kasvustrateegia ja teha kasvupotentsiaali ärianalüüs.
Saavutatud tulemused
 • 0,2M€ suuruse summaarse kasvu taga oli klientide 3,3M€ (!) ostumahtude suurenemine ja väheste klientide 3,1M€ suurune ostumahtude kahanemine.
 • Käibe kahanemiselt -9% kasvas käive pärast tehtud töid 10%ni aastas.
 • Seotud teenus

W.EG. Eesti

Eesmärk
Aastaks 2021 olla energialahenduste ja elektrimaterjalide valdkonna kindel turuliider, selle saavutamiseks leppida kokku ühised eesmärgid, edutegevused ja kriitilised arendused.

Saavutatud tulemused
 • Aastaga saavutati eesmärk olla turuliider.
 • Tänaseks on kasvanud riigi suurimaks elektrimaterjalide mĂĽĂĽgiga tegelevaks ettevõtteks.
 • 2016. aastaga võrreldes on W.EG Eesti käive pea kahekordistunud.
 • Seotud teenus

Halika Talu

Eesmärk
Eristumise suurendamine ja väärtuspakkumise leidmine
Saavutatud tulemused
 • Eristuvad turundusargumendid
 • Selge väärtuspakkumine
 • Mõttemudeli muutumine ettevõttesiseselt
 • Seotud teenus

Nevotex Eesti

Eesmärk
Anda müügitiimile uus hingamine ja võtta kasvueesmärkide saavutamine fookusesse.
Saavutatud tulemused
 • Käive kasvanud 23%
 • Läbimõeldud tegevus mĂĽĂĽgiinimeste tegevusel.
 • Seotud teenus

IF Kindlustus

Eesmärk
Tekitada ettevõttes ühtne arusaam kliendikesksusest ja seda mõjutavatest teguritest - kuidas kliendisuhete juhtimise parendamine ja kliendikesksuse suurendamine aitab kasvatada ärilist tulemuslikkust.
Saavutatud tulemused
 • Kaardistasime klientide lojaalsust mõjutavad tegurid.
 • Leidsime võimalused kasvatada IFi osa kindlustustoodete portfellis läbi ristmĂĽĂĽgi.
 • AnalĂĽĂĽsisime, kuidas vältida väärtuslike klientide lahkumist.
 • Seotud teenus

Eversheds Ots & Co

Eesmärk
Meeskonna mõttemudeli arendamine ja kliendikesksuse suurendamine
Saavutatud tulemused
 • Laienenud silmaring
 • Selged tegevused kliendi lojaalsuse suurendamiseks ja hoidmiseks
 • Seotud teenus

Nordea pank

Eesmärk
MĂĽĂĽgi suurendamine
Saavutatud tulemused
 • Ratsionaalne, protsessikeskne lähenemine
 • Mõõdetavate tulemustega tegevuskava
 • Seotud teenus

Lehepunkt (R-kiosk)

Eesmärk
Ă„ritegevuste uute suundade leidmine
Saavutatud tulemused
 • Fokuseeritud arutelu ja tegevuskava koostamine
 • Uute äritegevuste suundade leidmine ja arendamine
 • Seotud teenus

Scania

Eesmärk
Saada selge ja fokuseeritud aktiivmĂĽĂĽgi strateegia.
Saavutatud tulemused
 • Efektiivne arutelu koos eksperdiga.
 • Selge aktiivmĂĽĂĽgi strateegia.
 • Positiivsed äritulemused.
 • Seotud teenus

Max 123

Eesmärk
Fokuseeritud strateegia koos tegevusplaaniga
Saavutatud tulemused
 • Strateegilised eesmärgid põhjus-tagajärg seoses
 • Vastutajatega tegevusplaan
 • Seotud teenus

GoTravel

Eesmärk
Aru saada, kuidas tööviljakust juhtida paljude kliendipäringute olukorras, sh mõista, millised päringud realiseeruvad kõige tõenäolisemalt tehinguks ja millise väärtusega tehinguks.
Saavutatud tulemused
 • Käibe tõstmine sama töö ja ajaressursi juures.
 • Arusaam, kuidas piiratud ressursside tingimustes saavuta parim tulemus.
 • Leiti ettevõtte edutegurid tihedas konkurentsiolukorras.
 • Seotud teenus

SĂĽdameapteek

Eesmärk
Joondada eesmärgid ja tegevused
Saavutatud tulemused
 • Eesmärkidele vastav tegevuspuu.
 • Ăśhine arusaam suunast olukorras, kus konkurents tugevneb ja turg pakub erinevaid võimalusi.
 • Saime probleemile workshop’i käigus lahenduse
 • Seotud teenus

Tallinn Hotels

Eesmärk
Saada õpetust või mudelit, kuidas teha õigeid otsuseid, kui uurida külaliste rahulolu.
Saavutatud tulemused
 • Koolituse tulemusena muudeti täielikult oma klientide rahulolu mõõtmise sĂĽsteemi.
 • Hakati rakendama rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvara Revinate.
 • Suudeti kĂĽlaliste rahulolu oluliselt tõsta.
 • Seotud teenus