Tegevjuht Ain Käpp

Soovisime saada õpetust või mudelit, kuidas teha õigeid otsuseid, kui uurida külaliste rahulolu. Indreku kaasasime eelneva positiivse kogemuse põhjal ning sellepärast, et tal on hea kõrvaltvaataja pilk ja oskus küsida õigeid küsimusi. Koolituse tulemusena muutsime täielikult oma klientide rahulolu mõõtmise süsteemi. Hakkasime rakendama rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvara Revinate, mida oleme nüüd üle aasta kasutanud ning võime öelda, et oleme suutnud külaliste rahulolu oluliselt tõsta.