Tegevjuht Mart Mägi

Meie võtsime Indrek Sauli appi eesmärkide ja tegevuste joondamiseks. Indreku poole pöördusime, sest tema tööriistakastis on erinevaid tööriistu selle probleemi tarbeks ning ta suudab väga hästi hoomata tervikpilti. Tal on oskus panna mõtlema asjadele, millele ei olegi varem mõelnud. Koolitajana on ta avatud, hea kuulaja, kes pakub lahendusi tervikpildi osas. Rääkimata sellest, et ta on koloriitne kuju. Workshop’i tulemusena valmis meil eesmärkidele vastav tegevuspuu ning ühine arusaam suunast olukorras, kus konkurents tugevneb ja turg pakub erinevaid võimalusi. Probleemile saime workshop’i käigus lahenduse ja tulemus vastas täielikult ootustele.