Tegevjuht Matti Pruul

Meie soovisime Indrek Sauli abil aru saada, kuidas tööviljakust juhtida paljude kliendipäringute olukorras, sh mõista, millised päringud realiseeruvad kõige tõenäolisemalt tehinguks ja millise väärtusega tehinguks. Indrek sai valitud pragmaatilistel põhjustel. Olen näinud teda mitmetel konverentsidel ja kokku puutunud ka strateegia koostamisel. Ta on hea ratsionaalne mõtete koondamise abimees, kes oskab hästi oma väiteid põhjendada ja seisukohti argumenteerida ning teda on lihtne jälgida. Workshop’i tulemusena saime paremini aru, kuidas tööd nii korraldada, et sama töö ja ajaressursi juures oleks võimalik käivet tõsta tehes sama palju või isegi vähem tööd. Tema juures meeldib just teaduslik lähenemine optimeerimisülesannetele, kus piiratud ressursside tingimustes tuleb saavutada parim tulemus, ning et klient konkurentsiolukorras valiks taas ja taas just meie ettevõtte.