Juhtivpartner Maivi Ots

Indrek Sauli kutsusime seminarile, et pakkuda üldarendavat ja põnevat koolitust meie kollektiivile. Meie töö on tihedalt klientide vajaduste mõistmisega seotud ning seega sobis kliendikesksuse temaatika hästi. Indreku kasuks otsustasime, sest ta on hea esineja, ladusa jutuga ning selge silmavaatega. Seminar laiendas silmaringi ning ma usun, et advokaadid õppisid veelgi tähelepanelikumalt klientide hoidmisesse suhtuma.