Müügidirektor Artur Praun

Indrek Sauli kaasamise eesmärgiks oli tekitada ettevõttes ühtne arusaam kliendikesksusest ja seda mõjutavatest teguritest – kuidas kliendisuhete juhtimise parendamine ja kliendikesksuse suurendamine aitab kasvatada ärilist tulemuslikkust. Indrek Sauli kasuks otsustasime, sest ta on meie silmis kinnistanud enda positsiooni kui Eesti parim ekspert CRM valdkonnas, kellel lisaks tugevale praktilisele kogemusele on ka strateegilist visiooni. Tema eeliseks on tugev analüütiline mõtlemine, aktiivne suhtlus, oskus leida määravad arengukohad, kliendi maailma suurepärane tunnetamine. Ta on alati valmis kaasa mõtlema ning lahendusi otsima. Arendusprojektist saavutasime kolm olulist tulemit: a) kaardistasime klientide lojaalsust mõjutavad tegurid; b) leidsime võimalused kasvatada IFi osa kindlustustoodete portfellis läbi ristmüügi ning ; c) analüüsisime, kuidas vältida väärtuslike klientide lahkumist.