Kontorivõrgu juht Teet Parring

Põhiliseks eesmärgiks oli leida lahendus, kuidas läheneda sellisele „pehmele“, kuid olulisele teemale nii, et saaksime välja töötada tegevuskava, mida oleks võimalik konkreetselt mõõta ja arengut hinnata. Suuremaks eesmärgiks oli loomulikult müügi suurendamine. Indrek Sauli kasuks otsustasime, sest tema pakkus välja teistest erineva vaatenurga. Tema lähenemine oli ratsionaalne, protsessikeskne ja mõõdetavate tulemustega. See sobis kokku meie mõtteviisiga.