Taust

Radius Machining OÜ tegevusaladeks on CNC treimis-, freesimis-, keevitustööde ja laserlõikuse allhange. Radius Machining on 2005 aastal loodud erakapitalil põhinev kiiresti arenev ja edukas allhanke tehas. Ettevõtte põhitegevusalad on metalli ja plastiku CNC töötlemine. Ettevõttes töötab hetkel 60 inimest. Käive 2017. aastal oli 3,8 miljonit eurot ja 2018. aasta tuleb praeguse seisuga 5,5 miljonit eurot.

Probleem

Radius Machining käibe kasv on tubli 44%. Siiski on aga võimekus kordades suurem. Arutluse käigus sai selgeks, et 100 miljoni kasvustrateegia, arvestades turgu, ei ole kättesaamatu. Kahe ettevõtte finantsiline ühinemine ja fookuse puudumine on tekitanud mitmeid küsimusi:

  • kas võimalik probleem võib olla ühe ettevõtte identiteedi kaotamine,
  • kuidas kommunikeerida kahe ettevõtte ühinemisest,
  • kuidas klient võidab ettevõtte ühinemisest,
  • kuhu tuleks fookus suunata,
  • millised on ettevõtte olulised strateegilised mõõdikud,
  • millistele tootesegmentidele ja
  • millistele kliendirühmadele tuleks keskenduda.

Arutades kasvuvõimalusi – millistes kliendisegmentides on suurimad võimalused müügi kasvatamiseks, tõdesime, et hinnangud potentsiaalile, sellest tulenevatele kasvueesmärkidele, eesmärkide saavutamiseks vajalike fookustegevuste määratlemine ja tegevuste prioriteetide määramine vajas Radius Machining juhtide ja võtmeisikute tasemel kokkuleppimist.

Lahendus

Kasvustrateegia workshop

Esimese tööna määratlesime 5 Radiuse juhiga kliendisegmendid, käibe kasvu üldised käiturid, mis olid sisendiks kasvustrateegia workshop´ile. Seejärel võtsime 21 võtmeisikuga 1 päeva vabaks, et panna paika Radiuse strateegia järgmiseks 5 aastaks. Kasvustrateegia workshop´i jooksul koorus välja nii võtmetulemused kui tegevused. Mahukam töö oli luua arusaamine, kuidas eesmärgid, tegevused ja arendused on omavahel põhjuslikult seotud ning millised on olulised, suure mõjuga seosed, mis määravad ära suure mõjuga tegevused ja arendused. Kui olime suurest pildist kõrvaldanud kõik vähemõjusa ja ebaolulise, jäi pildile ca 30 tegevust, arendust ehk tegevuste fookus. Kui fookus oli selge, leppisid võtmeisikud avaliku aruteluga kokku vastutajad igale tegevusele ja arendusele, misjärel saime vastutajatega juba täpsustada elluviimise kava – mõõdikud, numbrilised eesmärgid, konkreetsed tähtajad ning täpsemat kavandamist vajavad tegevused. Seejärel alustasime elluviimisega.

Kogu tööprotsess Radiusega on kokkuvõtlikult joonisel.

Kasvustrateegia workhsop Radius

Tulemus

Võtmeisikud leppisid kokku ambitsiooni – kasvatada viie aastaga käivet poolteist korda, kasvades 60M €. Koostasime eesmärgipuu, kus visualiseerisime nii ambitsiooni, eesmärgid, tulemid, edutegevused ja arendused, kui ka nende vahelised suure mõjuga põhjus-tagajärg seosed. Koostasime ja kinnitasime elluviimise kava (vastutajad, mõõdikud, eesmärgid, tähtajad) ning täpsustame kuu aja pärast tulemusi PPP koosolekul. Vaata, kuidas viidi läbi Radius Machining kasvustrateegia workshop, mida arvasid Radiuse Machining tegevjuht Veljo Konnimois, tootmisjuht Erko Luhaäär ja müügijuht Maarek Sikamägi ning mis kasu ettevõtte sellest sai:

Vaatan kasvustrateegia workshopi