Kasvustrateegia workshop

Kasvustrateegia workshop on tavapärasest strateegia protsessist kuni 10x kiirem ja odavam viis kogu tiimiga kokku leppida Sinu ettevõtte ambitsioonikad kasvueesmärgid, edutegevuste fookus, vastutajad ja elluviimise kava

Kellele on see mõeldud

Kahepäevane kasvustrateegia workshop on mõeldud ettevõtte juhile ja strateegia tiimile, kelle ettevõtte käive ja kasum ei kasva piisavalt, kuigi potentsiaali on piisavalt.

Miks on see vajalik

Käibe ja kasumi ebapiisaval kasvul on põhimõtteliselt kolm põhjust:

 1. Turul pole piisavalt potentsiaali.
 2. Ettevõttel pole piisavalt võimekust potentsiaali võitmiseks.
 3. Ettevõte ei kasuta oma võimekust piisavalt hästi.

Kui turul pole piisavalt potentsiaali, on vajalik üle vaadata või koostada ekspordistrateegia, et liikuda uutele territooriumidele. Äärmisel juhul on vajalik kardinaalne strateegia muudatus, siseneda uutesse kliendisegmentidesse. Tavaliselt on minu klientidel piisavalt nii potentsiaali kui võimekust, kuid ettevõttes on järgmisi probleeme:

Nende probleemide olemasolu viitab kas kasvustrateegia puudumisele, ebapiisavusele ja/või selle omaksvõtu puudumisele.

Paljud uuringud kinnitavad, et ettevõtete juhid peavad strateegia olemasolu ning strateegilist mõtlemist väga oluliseks. Harvard Business Review artiklis tõdetakse, et 10 000 uuringus osalenud juhist 97% kinnitavad, et strateegilisus on nende organisatsiooni kõige olulisem edutegur.

Ja samas, 96% juhtidest tunnistab, et peamine põhjus, miks organisatsioonil pole head strateegiat, on ajapuudus. Strateegia puudumisel on veel mitmeid põhjuseid, millised ja miks, räägin allolevas videos.

Miks meil pole aega strateegia jaoks

Iga strateegiaõpik annab enam-vähem sellise retsepti strateegia koostamiseks:

Sellise protsessi läbimiseks kulub 5-6 kuud, kümmekond strateegiakoosolekut, tohutult info kogumist ja dokumenteerimist, tulemuseks on mitmekümne leheküljeline strateegiadokument ja sada slaidi Powerpointi… mida keegi enam kunagi ei loe.

Kuna strateegia koostamise ajakulu on väga suur, siis säästlikkuse põhimõttest lähtudes püütakse koostamisel läbi ajada nii väheste inimestega kui võimalik. Pärast aga tuleb seda oluliselt rohkem kulutada, et teistele võtmeisikutele strateegiat selgitada, saada neid uskuma, et strateegia on õige, üle saada „not-invented-here“ barjäärist. 

Seos strateegiasse uskumise ja kasumlikkuse vahel on aga väga tugev (sellest juba lähemalt allolevas videos) ning sõltub eriti palju keskjuhtide ja eesliini võtmeisikute pühendumisest. Usu ja pühendumise puudumisel tegutsevad osakonnad igaüks oma suunas, puudub koostöö, tekib asjatu sisemine konkurents, puudub ühine arusaam eesmärkidest ja prioriteetidest, mistõttu on pole võimalik tegevuste fookust kokku leppida.

Mis on lahendus

Kui ma alustasin Jüri Sakkeuse käe all oma strateegiakonsultandi karjääri KPMG-s, kasutasin sama kuuekuulist protsessi. Juba paari projekti järel tekkis mul arusaam, et enamus selles protsessis tehtavast tööst kulub juba teadaoleva info kogumisele ja kirjapanemisele.

Teine probleem, mis mind väga häiris, oli strateegiakaardi  (tasakaalus tulemuskaardi, Balanced Scorecard) üldsõnalisus ja ebamäärasus – sellel puudus konkreetsus ja põhjuslikud seosed. Püstitasin enda jaoks eesmärgi – strateegia tuleb määratleda ja kokku leppida kolme päevaga. Üks oluline mõttemalli muutus oli alustada strateegia koostamist “tagumisest otsast” ehk strateegia kaardist.

Katsetades erinevaid visuaalseid põhjus-tagajärg seostamise meetodeid leidsin, et eesmärgipuu on neist kõige kiirem ja kõige paremini strateegia sisu ja olemust kajastav tööriist. Teine väga oluline muutus – kasvustrateegia tuleb koostada kogu tiimiga.

Mida ja miks ma veel strateegia koostamise protsessi kardinaalselt teisiti teen nii, et strateegia saab kokku lepitud ühe või kahe päevaga, vaata alljärgnevast videost.

Võtan ühendust

Mis on kasu ja mis on tulemus

Kui osaled minu kahepäevasel kasvustrateegia workshopil, siis on tulemuseks:

 • ambitsioonikas kasvueesmärk,
 • kokkulepitud ja mõõdetavad tulemuseesmärgid,
 • selge edutegevuste ja arenduste fookus,
 • vastutus tulemuste ja tegevuste eest,
 • usk ja kindlustunne kasvustrateegiasse.

Mitmekordne tööaja ja vaimse energia kokkuhoid ning kümme korda kiiremini läbitud strateegiaprotsess on selge boonus, kuid kõige olulisem on ettevõtte käibekasvu oluline kiirenemine (kordades) ning kasumi suurenemine (kordades).

Näited headest tulemustest

 • Floorin käibekasv suurenes 2017. aastal peale äritulemuste süva-analüüsiga leitud kasvuvõimalustele keskendumist ligi kümme korda, 31%-ni aastas.
 • Lipuvabriku käibekasv suurenes 2016. ja 2017. aastal peale kasvustrateegia kokkuleppimist samuti ligi 10 korda, kuni 25%-ni aastas.
 • Tammeri kasum suurenes 2017. aastal peale kasvu- ja efektiivsuse strateegia kokkuleppimist kaks korda, käibekasv kiirenes kordades.
 • W.EG Eesti käive suurenes 2017. aastal 36 %, mida ja kuidas me nendega tegime, vaata videost.


Kui soovid arutada, kuidas me Sinu ettevõtte kasvule kordades suurema hoo sisse anname, võta ühendust.

Võtan ühendust Pakun Sulle kokkusaamise aegu
Kirjutan Sulle tööpäeva jooksul!