Partnerite ja naabrite seis

Selles artiklis vaatleme lähemalt kirjutis COVID-19 pandeemiaga kaasnevatest majanduse ilmingutest.

Punane – kasvab, kollane – stabiilne, roheline – langeb

Kommentaarid olukorrale maailmas, partnerite ja naabrite juures

  • Uute juhtumite arv päevas on kogu maailmas stabiilne juba kuu aega järjest.
  • Venemaal ja Brasiilias epideemia alles kogub tuure.
  • Paljudes riikides on viimasel nädalal langustrend pidurdunud, uute juhtumite arv stabiilne. See võib olla tingitud piirangute järgimise vähenemisega, inimesed on frustreeritud ja piirangutest tüdinud.
  • Paljud riigid on alustanud ametlikult piirangute leevendamist.

Vaatame meile olulistel partnerite juures:

  • naabrid (Läti, Soome, Rootsi ja Eesti),
  • peamised ekspordipartnerid (Soome, Rootsi, Läti, Leedu, USA, Saksamaa, Holland, Norra, Taani ja Eesti),
  • peamised impordipartnerid (Soome, Saksamaa, Leedu, Rootsi, Läti, Poola, Holland, USA, Hiina ja Eesti).

  • Naabrite ja partnerite juures on märgata trendi nädalasisest sesoonsust – nädalavahetustel on diagnooside arv väike, nädala alguses kasv, nädala lõpus langus. Üldine trend on jätkuvalt langev, tempo ühtlane.

Eesti seis

  • Eesti epideemia on maha surutud.

Üldine olukord maailmamajanduses (Bain & Co SITREP) on viiendat nädalat järjest seitsmendal tasemel.

Maailmamajanduse riskid ei ole muutunud.

Vaata Eesti ekspordi- ja impordipartnerite tervisekriisi ja majandusolukorra viimast seisu täpsemalt siit.

Allikad: