TTÜ logo

Esimese kõrghariduse omandasin Tallinna Tehnikaülikoolist, kus ma õppisin elektroonikainseneriks. Keerulised vidinad mida ehitasin või parandasin töötavad silmale nähtamatult. Ainus võimalus aru saada miks ja kuidas nad töötavad oli seda ette kujutada, mõõta ja joonistada. Sama lugu on äri ja kasumi teenimisega – see ei ole silmale nähtav. Tehnikaülikoolis õppisin süsteemset mõtlemist, loogikat, mõõtmist, statistikat, protsesside juhtimist, infotehnoloogiat. Sellest on mul tänaseni palju kasu ettevõtete äri mõistmiseks ja probleemide lahendamiseks. Juba ülikoolis tegin oma esimesed avalikud esinemised konverentsidel, peale lõpetamist ka lektorina.

TÜ MTK logo

1997-2000

Teise kõrghariduse omandasin Tartu Ülikoolist kus ma õppisin ärijuhtimist. Mu lemmikained olid juhtimis- ja finantsarvestus, turundus, strateegiline juhtimine ja juhtimisotsuste langetamine. Tänu eelnevale inseneriharidusele oli mul lihtne süveneda ettevõtete kasumi tekke loogikasse, mõista millised tegevused, kuidas ja kui palju mõjutavad tulevast kasumit. Koos Toomas Haldmaga kirjutasime artikli viiemõõtmelisest jääktuluarvestusest moodsa majandustarkvara abil. Minu magistritöö käsitles majandustarkvara müügi- ja turundusprotsessi disaini lähtudes ostja ostu- ja otsustusprotsessist.

Soov leida tööriist juhtide otsustusvõimekuse mõõtmiseks viis mind uuesti Ülikooli, Maaja Vadi ja Andero Uusbergiga ühise teadusarendustöö tegemisele. Ja täna olen ise üks Avatud Ülikooli õppejõududest, loen strateegilise juhtimise magistritele turunduse strateegiat, lojaalsust, ärianalüüsi.