VÄIDE: Strateegia on keeruline ja seda oskavad luua üksikud helged pead.

REAALSUS:  Töötajad ei soovi lihtsalt järgneda oma juhtidele tulevikku  – nad soovivad seda koos nendega luua. On oluline, et ettevõtte juhid ehitaksid üles organisatsiooni, mis suudab kiiresti muutuvates oludes olla innovatiivne. Innovatsioon on tiimitöö, selle innustamiseks on vaja uskuda oma tiimiliikmete oskuslikkusesse ning olema juhina valmis jagama võimu, vastutust ja tunnustust (loe artiklit: What does it take to be a great leader in times of change?).

Kui strateegiat loob vaid väike valitud seltskond, siis sageli ei õnnestu seda elluviijatele, vahejuhtidele ja võtmeisikutele “maha müüa”.  Lisaks elluviijate ootusele, et strateegia tehakse koos, sekkub ka not invented here mõttenihe, mille väljenduseks on soovimatus kasutada teiste poolt välja mõeldud ideid, tööriistu, praktikaid, tooteid. Ettevõte kasv on pidurdatud, kui tekib “nemad vs meie” suhtumine.

JÄRELDUS: Strateegia loomisele kaasa kõik elluviimiseks olulised võtmeisikud (sh keskastmejuhid ja spetsialistid). Lisaks nende pühendumisele ja motiveeritusele võid saada nende nägemusest, ideedest ja oskustest strateegiale uue vaate. Isegi kui mõni neist midagi ei ütle, tagab strateegia loomisel ja edutegurite otsustamisel osalemine selle omaksvõtu ja järjekindla elluviimise.

SOOVITUS:

Tee nii #2