Alates 2014. aastast olen teinud uuendusliku formaadiga kasvustrateegia kokku 30 ettevõttega, kellest analüüsitavate 16 ettevõtte käibe kasv on kiirenenud 2,8 korda. Kasvukiirendi mõju

Minu kasvustrateegia koostamise meetod on unikaalne, kuna:

 • Kasvustrateegia koostatakse visuaalselt, eesmärgipuu vormingus.
 • Eesmärgipuu kirjeldab põhjus-tagajärg seoste kaudu, milliste tegevuste ja arenduste abil strateegiline ambitsioon saavutatakse.
 • Kasvustrateegia koostamisel osalevad kõik võtmeisikud, näiteks Elektrilevis osales workshop’il korraga rohkem kui 40 inimest.
 • Kõik võtmeisikud teevad workshop’il ettepanekuid eesmärkide, tegevuste ja arenduste osas.
 • Kõik võtmeisikud otsustavad workshop’il, millised eesmärgid, tegevused ja arendused on prioriteetsed.
 • Workshop võtab aega 1 kuni 2 tööpäeva.
 • Koos ettevalmistuse ja järeltegevustega 2 nädalat.

Kust tuleneb käibe kasv 2,8 korda?

Olen selle uuendusliku formaadiga teinud kasvustrateegia rohkem kui 30 ettevõttega. Mõju hindamiseks on tuleb analüüsida majandustulemusi enne ja pärast kasvustrateegia workshop’i. Järgnevas on esitatud analüüs, milline oli kasvustrateegia mõju ettevõtete käibe ja kasumi kasvule.

Kuna 2019. aasta majandusaasta aruanded ei ole veel äriregistrisse jõudnud, siis sain analüüsida töid, mille olen teinud 2016. aastal ja varem, kokku 19 ettevõtet (vaata tabelit). Südameapteegi kohta puudusid äriregistris varasemate aastate aruanded, Elektrilevi ja Eesti Posti kui riiklikult reguleeritud ettevõtted jätsin analüüsist välja.

Koondtabel Kasvukiirendi mõju 2019 uus

Analüüsitud ettevõtete individuaalsed kasvumäärad olid väga erinevad, ulatudes paigalseisust kuni kahesaja protsendini aastas, kuid keskmine 2 aasta käibe kasv enne kasvustrateegia workshop´i oli 5% aastas. Järgmisel aastal peale kasvustrateegia toimumist olid tulemused järgmised:

 • Klientide käibe kasv kiirenes keskmiselt 2,8 korda.
 • Senise kasvutempoga oleks kõikide klientide käive kasvanud kokku 20 M€.
 • Tegelikult kasvas käive 56 M€, ehk 36 M€ võrra rohkem.
 • Ekstrakäibest 36 M€ teenisid kliendid ekstrakasumit kokku 3 M€.
 • Eeldades, et tõhusa kasvustrateegia koostamise kulu moodustab elluviimise kulust 20%, on kasvustrateegia workshop’ide tasuvusaeg 15 nädalat.