Seisuga 25. märts

COVID-19 pandeemia seis Eestis hetkel stabiilne, muu maailm kasvus.

Lisasin dashboardile mõõdiku “mitu päeva on möödas päevas registreeritud haigusjuhtumite maksimumist”.

Punane – kasvab, kollane – stabiilne, roheline – langeb

Kommentaarid olukorrale

 • Eestis, Norras ja Taanis oli maksimum uutejuhtumite arv 11 päeva tagasi.
 • Norras ja Taanis on päevaste juhtumite arv tõusus, kuid maksimumi ei ole veel ületanud.
 • Hiina ja Lõuna-Koreas on kriis läbi.
 • Jaapanis, Taiwanis, Singapuris on päevaste juhtumite arv mõnevõrra kasvanud, kuid pigem on stabiilne.
 • Muudes riikides on päevaste juhtumite arv tõusus või hetkeks stabiliseerunud.
 • Juhtumite koguarv vaadeldud riikides kasvab.

Hinnangud kasvule/kahanemisele on antud alljärgnevate graafikute põhjal. NB! Y telgede skaalad ei ole võrdsed.

Uued haigestumised 1M elaniku kohta

Aktiivsed haigestumised 1M elaniku kohta

Lisaks moodustasin eraldi vaated:

 • naabrid (Läti, Soome, Rootsi ja Eesti),
 • peamised ekspordipartnerid (Soome, Rootsi, Läti, Leedu, USA, Saksamaa, Holland, Norra, Taani ja Eesti),
 • peamised impordipartnerid (Soome, Saksamaa, Leedu, Rootsi, Läti, Poola, Holland, USA, Hiina ja Eesti).

Suurim päevaste haigestumiste kasv on paraku meie ekspordipartnerite juures, lähiregioonis juhivad tõusu Soome ja Rootsi.

 • Eestis lisandunud juhtude arv ületas veapiiri, st tegu on statistiliselt olulise kasvuga peale 15. märtsi.
 • Keskmise ja standardhälbe arvutamisel jätsin välja anomaalselt suure haigestumiste arvu 12. märtsil.

 • Päevaste juhtumite statistiliselt olulise tõusu peamine põhjus on Tartus lisandunud 11 uut haigestumist.
 • Saaremaa uute haigestumiste arv langeb.
 • Tallinna uute haigestunute arv on stabiilne.
 • Võrumaa tõuseb, tõenäoliselt põhjuseks 300 testi PPA ametnikele.

Üldine olukord maailmamajanduses (Bain & Co SITREP)

Vaata Eesti ekspordi- ja impordipartnerite tervisekriisi ja majandusolukorra viimast seisu täpsemalt siit.

Allikad: