Suurema osa inimkonna elust ja ajaloost on areng toimunud ühtlases tempos, lineaarselt. Oleme harjunud, et järgmise viie aasta jooksul muutub maailm umbes sama palju kui eelmise viiega. Enam mitte. Alates personaalarvutist ja internetist on areng olnud järjest kiirenev – eksponentsiaalne.

Mis on eksponentsiaalne areng?

Lineaarne kasv on liikumine sama pikkade sammudega. Kõndides läbid iga sammuga umbes meetri, astudes kuus sammu, läbid kuus meetrit – 1, 2, 3, 4, 5, 6. On lihtne ennustada, et 20 sammuga jõuad 10 sekundi jooksul teisele poole teed.

Eksponentsiaalne kasv on liikumine pikenevate sammudega – 1, 2, 4, 8, 16, 32. On väga keeruline tunnetada, kui palju kaugemale niimoodi liikudes 20 sammu viivad. Õige vastus on allpool.

Kõige selgemalt on eksponentsiaalne kasv nähtav IT-valdkonnas. Arvutite võimsus kahekordistub iga 18 kuu järel. Sedamööda, kuidas pea iga eluvaldkond üha rohkem digiteerub, muutub ka kõikide valdkondade areng eksponentsiaalsemaks.

Arengut suunavad supertrendid

Kolm tehnoloogiat muudavad inimkonna tulevikku tundmatuseni – tehisintellekt, geneetika ja nanotehnoloogia. Maailm muutub järjest arvutuslikumaks, targad masinad asendavad inimesi, globaalne võrgustamine suureneb. Tänu tehnoloogia panusele meditsiini arengusse pikeneb inimese ennustatav eluiga igal aastal ühe aasta võrra.

Institute For The Future (Phoenixi ülikool, California) eristab kuut inimkonna arengut määravat supertrendi:

  1. inimesed elavad kauem;
  2. targad masinad asendavad inimesi;
  3. maailm muutub arvutuslikumaks;
  4. meedia ökosüsteemis algab uus paradigma;
  5. tekivad organisatsioonide superstruktuurid;
  6. globaalne võrgustumine suureneb.

Kõik see võib kõlada uskumatu ja kauge tulevikuna, kuid eksponentsiaalne arenguloogika toob need muutused meie ellu kiiremini, kui me oskame ette kujutada. Amazoni, Uberi, Facebooki ja AirBnB edu tuli paljudele äridele üllatusena, ent see on alles algus, sest arengutempo järjest kiireneb.

Tulevikuoskused

Üha kiirenev areng ja supertrendid muudavad kardinaalselt arusaama sellest, mida tuleks osata, mida õppida selleks, et viie aasta pärast endiselt tööturul ja äris läbi lüüa. Supertrendide mõjul vajavad ettevõtted juba paari aasta pärast täiesti uute võimetega töötajaid. Teadmised, mida pidasime oluliseks, ja koolitused, mida oskasime soovida viimase kümne aasta jooksul, muutuvad järgmise kolme aasta jooksul kasutuks.

Tuleb tõdeda, et tänapäeval peetakse sageli oluliseks vaid 3–4 teemat. 2020. aasta tulevikuoskuste esikümnest ja näiteks keeruliste probleemide lahendamise kompetents, mida enamik eksperte peab kõige olulisemaks tulevikukompetentsiks, on Eestis lausa käsitlemata jäänud. Palju räägitakse läbirääkimiste ja aktiivse kuulamise oskustest, samal ajal aga muutub üha tähtsamaks näiteks vaimse koormuse (cognitive load) juhtimise oskus.

Lisaks oskustele muutuvad arusaamad ka sellest, millised isikuomadused on eelduseks tulevikus läbilöömiseks. Algatusvõime olulisus ei peaks kedagi üllatama, aga näiteks uudishimulikkus paneb ilmselt nii mõnegi kulmu kergitama.

Supertrendide workshop´il räägin sellest, kuidas need on juba palju ameteid ajaloo prügikasti saatnud, mis sinna järgmiseks satuvad. Vaata täpsemalt siit.

Ning õige vastus: kui 20 lineaarset sammu viivad sind 20 meetri kaugusele, siis sama arv eksponentsiaalseid samme aga enam kui 500 kilomeetri kaugusele.