MIT professor Patrick Winston õpetab esinejatele, et igal ajahetkel umbes pool auditooriumist esinejat ei kuula. Seepärast peab kõige tähtsamad mõtted vähemalt kolm korda üle kordama, kuid isegi siis ei pane 12,5 % kuulajatest neid tähele. Sama häda on ettevõtete strateegiaga – väike ring teeb selle valmis, kirjutab kokku pika dokumendi, kord aastas tehakse strateegiapäeval tunniajane esitlus… ja kuu aja pärast ei mäleta ka need pooled töötajatest kes tähelepanelikult kuulasid, mis õigupoolest strateegia on!? Tunned eelnevas ära oma ettevõtte?

Tee mõttes järgnev test ja vaata kas jõuad punasesse või rohelisse.

plokkskeem

 

Keegi ei jaksa lugeda 100 lk strateegiadokumenti

Enamusel organisatsioonidest on strateegia olemas. Kui mitte muul moel, siis omaniku ja/või tippjuhi peas. Tavaliselt ikka proovitakse see kirja panna. Ja siit saavad hädad alguse, sest keskmine inimene loeb 200 sõna minutis, keskmine mõistmise määr on 60% ning keskmine keskendumise periood on 5 minutit. Seega, ühe jutiga maksimaalselt kaks A4 lehekülge. Kui pikk on sinu strateegiadokument…?

Lugemisest üksi on vähe

Oled kindlasti kuulnud väljendit „not invented here!“. Enamus inimesi väldib alateadlikult „mujal“ väljamõeldud ideede ja kavade omaksvõttu. Isegi kui su võtmeisikud loevad rida-realt strateegia läbi, ei tähenda see, et nad sellega nõus on. Miks ja kuidas strateegiat kogu meeskonnaga teha, kirjutasin juulikuises Directoris (link).

Vastutus eeldab osalust ja … survet

Eksperimentidega on tõestatud, et inimesed pingutavad eesmärgi nimel seda rohkem, mida suurema sotsiaalse kontrolli all nad on. Teisisõnu, kui inimesed, kelle arvamus mulle korda läheb, teavad, et ma olen millegi eest vastutuse võtnud, tekitavad nad mulle sotsiaalse surve ka vastutuse objekt läbi viia. Osalemine strateegia määratlemisele, edutegurite ja vastutuse kokkuleppimisel on enesestmõistetav eeldus elluviimise edukuseks.

Ei saa üle ega ümber strateegiadokumendist

Iga enesest lugupidav strateegiadokumendi mall ütleb, et strateegia sisaldab ca 20 peatükki ja 100 punkti. Viimane „mammut“ mida lugesin, oli 134 lehekülge pikk ja sisaldas 39 000 sõna. Viis ja pool tundi katkematut lugemist, et kõigest aru saada. Ettevõtte tippjuht tunnistas ausalt, et ega ta isegi pole seda kaanest kaaneni läbi lugenud. Ja samas on kõigil soov aru saada „suurest pildist“. Parim lahendus mida tean, on strateegia kirjeldamine visuaalselt, eesmärgipuuna. Selle koostamisel on mõned väga olulised põhimõtted:

  • Täpne sõnakasutus – ei ole mõtet strateegiasse kirjutada „kvaliteetne toode“, „paindlik teenindus“, „suur asjatundlikkus“ kui igaüks mõistab kirjapandut omamoodi. Kui paindliku teeninduse all peetakse silmas kliendi soovil tavalisest pikema maksetähtaja andmist, siis nii tuleb kirjutadagi
  • Väldi umbisikulist kõneviisi – ära kirjuta „A ja B teevad koostööd“, „müüjad analüüsivad tulemusi“ vaid „Tee koostööd“ „analüüsi müügitulemusi“. Kui tegu on eduteguriga, siis lauses peab olema tegusõna. Protsessijuhtimise parima praktika kohaselt tagab parima tulemuse, kui tegevus kirjeldada ainsuse teises pöördes, käskivas kõneviisis, alustades lauset tegusõnaga. „Tee…“, „Analüüsi…“, „Müü…“, „Koosta…“ jne
  • Põhjus-tagajärg seosed – eesmärgid, tulemused, tegevused, võimekused ja vahendid on omavahel alati põhjuslikes seostes. Nende seoste hoomamine on võti edu saavutamiseks. Seos peab olema vahetu – „Teeme paremini tööd“ ja „Saame turuliidriks“ ei näita, mismoodi täpselt
  • Visuaalsus – põhjus tagajärg seostes olevad tulemused ja tegevused saab ja tuleb kirjeldada visuaalselt. Inimsilm on evolutsiooni käigus treenitud ära tundma kujundeid ja mustreid, mitte tähti ja numbreid. Üks pilt = tuhat sõna on evolutsiooniliselt täpne väide.

Visuaalselt väljendatud kasvustrateegia saab panna näiteks koosolekuteruumi seinale ja igal juhtimiskoosolekul küsida iga päevakorrapunkti kohta „Aga millist kriitilist edutegurit me praegu arutame…?“

Pöördudes tagasi plokkskeemi juurde. Kui sa jõudsid rohelise tulemuseni, oled tubli – eeldusel, et strateegia ei ole vormistatud ülipika presentatsiooni või mitmekümneleheküljelise dokumendina. Kui aga sattusid punasesse kasti, saan aidata luua just Sinu ettevõtte omapärasid arvestava strateegia müügikasvu saavutamiseks.