Võib-olla käisid eelmisel nädalal Gaselli Kongressil. Mina käisin aasta tagasi ja enam ei lähe. Jah, kõik gasellid on saavutanud märkimisväärseid tulemusi. Jah, nende lood on huvitavad. Jah, nad on andekad ja tegusad ettevõtjad. Aga…

Kuidas üks tubli Eesti ettevõtja, juht saavutab selle, et ettevõte 50% jätkusuutlikult kasvab? Mitte ainult kolm aastat, vaid viis, kümme, rohkemgi. Milliseid läbi proovitud ja tõendatud meetodeid kasutades nad tulemuse saavutasid? Iga gaselli lugu on erinev. Mis on neis ühist? Mis on korratav? Mina ei leidnud.

Kõikide Eestis tegutsevate ettevõtete pikaajaline keskmine kasvukiirus on 4,5%. Siin on kasv ettevõtete suuruste järgi:

Ettevõtete keskmine aastane netokäibekasv ja osakaal ettevõtete koguarvust

75% ettevõtetest kasvab aeglasemalt kui 10% aastas, pooled aeglasemalt kui 3,5% aastas. Sellise kasvu pealt loota, et me edaspidi kasvame 50% aastas, 5-10 korda kiiremini, ei ole lihtsalt reaalne. Reaalne on kiirendada kasvu 2-3 korda. Minu kliendid on keskmiselt sellise kiirendusega hakkama saanud. Selleks on vaja järeleproovitud, tõendatud meetodeid, mille abil enamus ettevõtteid suudaks oma kasvu kiirendada. 

Konverentside erisus

Lood on olulised, sest neist leiame inspiratsiooni. Kuid lugudest on vähe, vaja on vahendeid, mis inspiratsioonil teostuda aitavad. Seepärast toimus 2. märtsil 2020 Inspiratsioonipäev, mis on oluliselt teistmoodi üles ehitatud kui mistahes konverents.

 • Kasvu eesmärk ei tohi olla liiga lihtne, aga ei tohi olla ka liiga ulmeline. Näiteks Google`s loetakse heaks tulemuseks, kui saavutad 60-70% eesmärgist. Arizona ülikooli tajuteaduse professori Robert Wilsoni uuringute kohaselt on tõhusaima õppimise tagamiseks vajalik 15% ebaõnnestumise määr. Miljard eurot käivet või 50% pidevat aastakasvu on ettevõtetele, kes on kasvanud 5, 10, 20 protsenti aastas, lihtsalt ulme. Sinu ette astuvad ettevõtted, kellega enamus suudab samastuda. Kellel oli ambitsiooni kasvada rohkem. Ja kasvasidki, kes 2, kes 3, kes 6 korda kiiremini. Selle tulemusega ei pääse Gaselli TOPi, aga oled kiirem, kui ülejäänud 80% ettevõtetest.
 • Kui tavalisel konverentsil räägib esineja 25 minutit ja 5 minutit on küsimusteks, siis Inspiratsioonipäeval räägib esineja 15 minutit ja 30 minutit on küsimusteks ning aruteluks. Kui ettevalmistatud jutt kipub rääkima vaid positiivsest, siis osalejate rasked ja ausad küsimused toovad lauale ka keerulised teemad. Probleemid, jamad, ebaõnnestumised, frustratsiooni, kahtlused, ebakindluse… , millega Sina juhina tegelikult silmitsi oled! Juba see äratundmine, et Sa ei ole üksi oma raskustega, annab motivatsiooni neist üle saada. Eriti kui saad endasarnaselt juhilt otse küsida, kuidas tema sellega hakkama sai.
 • Lugudest ja jutustustest saab inspiratsiooni aga neid ei saa üldistada. Reeglina ei saa neid korrata, nendes pakutud retseptid ei tööta teistes ettevõtetes. Vaja on reegleid, meetodeid ja tööriistu, mis kontrollitult töötaks. Harvard Business Review uuris tuhandeid ettevõtteid ja leidis, et pikaajalise edukuse aluseks on kolm väga lihtsat reeglit:
  • Kvaliteet enne odavat hinda – võistelda tuleb erakordsusega, mitte odavusega. 
  • Tulud enne kulusid – fookus peab olema tulude kasvul, mitte kulud vähendamisel.
  • Rohkem reegleid pole – mida iganes teed, pead järgima reegleid 1 ja 2.

Tõhusad tööriistad

Iga esitluse juures tutvustame me koos esinejaga mõnda toimivat ja tõhusat tööriista, millega nemad oma kasvu kiirendasid:

 • TAM-SAM-SOM – Total Available Market, Servicable Available Market, Servicable Obtainable Market. Üsna lihtne kuid väga tõhus tööriist, millega avastad, kui suur on tegelikult Sinu võimalik turg, kust kasvu leida. Tõeliselt silmi avav harjutus. 
 • 9BOX – McKinsey, Shelli, General Electricu loodud tööriist, millega 3×3 maatriksil kasvuvõimalusi prioriseerida turu atraktiivsusest ja konkurentsiolukorrast lähtudes. Kuhu investeerida, millest loobuda. Karm kuid õiglane pilt äri tulevikust.
 • Eesmärgipuu – analoogi kasutatakse näiteks katastroofide põhjuste uurimisel (fault tree). See on minu poolt äris kasutamiseks kohandatud unikaalne tööriist, millega siduda loogiliseks tervikuks ambitsioon, kasvuvõimalused, juhtimisarvestuse mõõdikud, tegevused, arendused, edutegurid ja väärtused. Millega luua tõeline ja arusaadav suur pilt strateegiast.
 • Eliminaator – vaidlused teemal, mis peaks olema fookuses, mida teha ja mida mitte, on enim aega ja närve raiskav teema igal strateegiakoosolekul. Mis takistab ka suure pildi nägemist. Eliminaator on minu loodud prioriseerimise meetod, kus hinnatakse tegevuste ja arenduste mõju läbi eesmärgipuu seoste kasvuvõimaluste saavutamisele. Elimineerides vähemõjusa ja vähetasuva. Fookuse saab paika vähem kui tunniga, osalegu strateegiakoosolekul kasvõi 40 inimest nagu Elektrilevis.
 • PPP – Progress, Probleemid, Plaan. Ükski strateegia ei maksa midagi, kui selle elluviimine lonkab. PPP on tööriist, mille abil vähemalt kord kuus kontrollitakse, kas strateegia elluviimise progress on piisav ja luuakse tingimused igapäevas, et edutegevusteks oleks piisavalt aega ja raha. 

Neid tööriistu kasutades on minu kliendid oma kasvu keskmiselt 2,8 korda kiirendanud, kasvatanud oma käivet täiendava 36 M€ ja kasumit 3 M€ võrra.

Lõpetuseks – mis Sa arvad, mis on kaks kõige kindlamat viisi konverentsi muljet ära rikkuda? Kehvad esinejad? Ei. Igavad esitlused? Ei.

Põhjus nr 1 – halb söök. 

Põhjus nr 2 – lõunapaus ei alanud õigel ajal. 

Vot! Kõige lihtsamad korralduslikud aspektid. Pidage seda konverentsi korraldades meeles.