Teete meeskonnapäeva, käite koolitusel, kõik eesmärgiga leida edutegureid, millest sõltub müügikasv. Päeva lõpuks oled saanud 30-60 tegevust mida peaks tegema, et kasvada. Minu kogemus ütleb, et kõiki neid rakendada ei ole kindlasti võimalik – esiteks ei jõua keegi keskenduda kümnetele tegevustele (kasvu eduteguritele) korraga, teiseks on paljud neist omavahel seotud nii, et ühele keskendumine tagab automaatselt ka teistes edu saavutamise, mõned töötavad teineteisele vastu, osade mõju käibe kasvule on kordades suurem kui teistel.

Kuidas otsustada, millistele eduteguritele keskenduda? Tavapärane prioriteetide omistamine annab kehva tulemuse, sest ei arvesta edutegurite omavahelisi põhjuslikke seoseid ja nende erinevat mõju käibekasvule.

Lahenduseks on kasvustrateegia ja kasvuks vajalike kriitiliste edutegurite määratlemine eesmärgipuu abil.

Kasvu edutegurite määratlemine eesmärgipuu abil

Toon näite ühe ettevõtte käibekasvu strateegia workshop’ilt. Alustasime päeva sellega, et kogu tiim (viies rühmas) arutas läbi ja pani kirja kõige tähtsamad tegevused selleks, et 2016 aastal oluliselt rohkem kasvada kui seni.

edutegur 1edutegur 2edutegur 3

Kuna meeskonna poolt välja toodud mõjureid oli palju, tuli neid analüüsida, sorteerida ja leida just need, mis kõige olulisema mõjuga on. Seejärel määratlesime eesmärgipuu meetodi abil, mida on vaja teha et käibekasv oleks kolm korda suurem kui seni – saime kokku 41 edutegurit. Järgnevalt hindasime edutegurite mõju käibekasvule ja järgi jäi kogu ettevõtte tasemel 26 edutegurit, mis sõltuvad kolmest tegevusest ja viiest võimekusest.

Vajadusel saab edutegurid määratlede veelgi detailsemalt, minnes eduteguritega osakondade tasemele, näiteks määratledes mida peab tegema, et tehnilise toe osutamine oleks tasemel.

Päeva lõpus vaatasime üle nö tavameetodil määratletud edutegurid – 44 pakutud tegurist 40% olid ebaolulised (ei jõudnud üldse kasvustrateegia eesmärgipuule, märgitud punase rõngaga) ja vaid 10% väljapakutud eduteguritest „sai pihta“ edu kaheksale alustegurile. See joonistus välja selliselt:

Kasvustrateegia ja edutegurid eesmärgipuu vormingus

 

eesmärgipuu 2

 

Loe eesmärgipuust ja kasvuks vajalike edutegurite määratlemisest ka siit: Kasvustrateegia

Oma kasvupotentsiaali leidmiseks proovi Kasvukalkulaatorit