Ettevõtte järjepideva kasvu saavutamiseks on vältimatu paljude üksuste koordineeritud pingutus. Tihti aga tegutsevad üksused isepäiselt, isoleeritult, silotornides, sageli teineteisele vastu, seda ise teadvustamata. Kasvujuhi töö on korraldada üksuste koostööd nii, et kasvuvõimalused oleks maksimaalselt ära kasutatud. Selleks peab kasvujuht leidma tiimiga koos vastused viiele olulisele küsimusele:

 •    mis on meie ambitsioon,
 •    kus on meie kasvuvõimalused,
 •    kuidas me konkurente võidame,
 •    milliseid võimekusi me vajame,
 •    kuidas me kindlustame elluviimise.

Viimasel kasvujuhtide kohtumisel Kasvukiirendis rääkis Veljo Konnimois Radius Machiningust, millised on olnud tema probleemid, väljakutsed ja tegevused oma äri kasvatamisel.

Radius Machining OÜ lugu

„Radius Machining OÜ tegevusaladeks on CNC freesimine, treimine ja hüdraulika komponentide koostamine,“ rääkis Veljo Konnimois. „Meie peamiseks turuks on Skandinaavia. Allhange moodustab täna veel 90% tööde mahust, kuid seda me oleme aktiivselt muutmas. Hiljuti asusin ise uuesti ettevõtte igapäevast tegevust juhtima. Mul oli enda peas olemas nägemus firma arengust, mõtteid oli palju, kuid nendest õigete valimine ja sõnastamine oli keeruline. Juhatuse koosolekutel tundsin, et keegi ei oma toimuvast täit pilti.” Teine probleemide ring, millest Veljo Konnimois rääkis tajus, oli kasvuvisiooni sõnastamise järel järgnevate tegevuste struktureerimine, loogiliseks tervikuks sidumine ja prioriteetide kokkuleppimine. „2017. aastal oli meil käive 3,8 miljonit eurot, eelmisel aastal kasvas 6 miljonini,” rääkis Veljo kasvujuhtidele. „Mul on ettekujutus ja usk, et viie aasta pärast me võiks murda 60 miljoni piiri! Kui kuulsin Masinatööstuse Liidu ekspordikonverentsil Indrekut rääkimas kasvustrateegia kokkuleppimise workshop’ist sain aru, et mul on just seda vaja.“

„Me tegime kõikide võtmeisikutega koos  läbi kasvustrateegia workshopi, mille tulemusena panime paika Radiuse järgmise 5 aasta strateegia, koostasime eesmärgipuu, kus määratlesime tegevuste fookuse ja leppisime kokku mõõdikud, tähtajad ja vastutajad.”

Radius Machinginu kasvustrateegia tööprotsess nägi välja järgnev:

Veljo tõi välja, et workshop´i tulemusena tekkis nii temal kui ka teistel töötajatel terviklik arusaam Radiuse edasisest arengust ning tehtud töö aitas tal sõnastada ja visualiseerida kasvuvõimalused, arengu eesmärgid ja tegevuste prioriteedid koos mõõdikute ja vastutajatega.

6 põhimõtet, millele Radiuse juhtimisel tähelepanu pööratakse

Mis on Veljo jaoks oluline ettevõtte igapäevase tegevuse kujundamisel?

 • 95% teenitust investeeritakse ettevõttesse tagasi, sest ainult nii on tagatud kestlik kasvamine.
 • Fookuses pole lihtsalt konkreetse detaili valmistamine, vaid süsteemide ehitamine, et pakkuda klientidele maksimaalselt väärtust. Näiteks asuti uue valdkonnana tegelema hüdraulika komponentide valmistamisega ning lõppeesmärgiks on omada kogu tootmise ahelat. Ehk teha masinatööstuses sama, mida teeb Oleg Gross jaekaubanduses.
 • Töökeskkonna loomisel on eeskujuks IT-sektor, mis panustab tugevalt nö pehmetesse väärtustesse. Töötajate elu on maksimaalselt mugavaks tehtud ning igapäevased praktilised tegevused seotud suurte eesmärkidega. Näiteks tarnekindluse tagamise üheks alustalaks on korralik hügieen, et viirused ei leviks ja inimesed oleksid alati tööpostil olemas.
 • Selleks, et inspireeritud seisund säiliks, soovitab Veljo valida endale kliendid ja koostööpartnerid, kellega koos on võimalik areneda ning teha projekte, mis omavad laiemat tähendust. Ta ise tõi esile Starshipi ja Cleveroni jaoks lahenduste väljatöötamise ning EstCube’i  ja ICEEYE projekti, mille raames lendasid nende valmistatud komponendid kosmosesse.
 • Igapäevast müügitööd näeb Radiuse meeskond usalduse müümisena. Kui klient neid usaldab, on võimalik pakkuda järjest keerukamaid lahendusi ning seeläbi kasvatada oma kompetentsi ja ka projekti keskmist maksumust.
 • Oluline on mõelda tulevikule ja järelkasvule just praegu, mitte kümne aasta pärast. Nii ongi Radius koos partneritega võtnud hingeasjaks koolide tööõpetusklasside kaasajastamise ja stipendiumiga toetatakse ka üht eeskujulikku Tallinna Tehnikakõrgkooli masinaehituse üliõpilast.

Loen kasvustrateegia workshopist lähemalt siit