Indrek Saul – Ärikasvu ja strateegilise juhtimise coach
Selle artikli lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Novembris 2020 algab minu juhtimisel järjekordne “Äristrateegia praktikum”, mis on kokku pandud koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, BDA Consultingu ning paljude väga heade mentoritega.


KELLELE ON SEE MÕELDUD
Ärikasvu strateegia praktikum on mõeldud ettevõtjatele, kellel on ambitsioon kasvada, soov arendada oma ettevõtet, kellel on päevakorras strateegia koostamine, strateegia arendamine, strateegiline juhtimine ning tahe tõhustada isiklikke strateegilisi juhtimisoskusi.


PRAKTIKUMI EESMÄRK
Äristrateegia praktikumi peamine eesmärk on aidata osalejatel kokku panna ettevõtte 3-5 aasta kasvustrateegia koos rakendusliku elluviimise kavaga.

strateegia praktikum eas indrek saul

KUIDAS SEE TOIMUB
Äristrateegia praktikum kestab orienteeruvalt 6 kuud. Selle raames toimuvad nii koolituspäevad osalejatele, kui ka individuaalsed kohtumised kogenud mentoritega.


AJAKAVA

 • Koolituspäev 1 (kontekst ja hetkeolukord), I grupp – 04.11.2020, II grupp – 06.01.2021. Koolitaja Indrek Saul.
 • Koolituspäev 2 ( konkurents ja eristumine), I grupp – 25.11.2020, II grupp – 27.01.2021. Koolitaja Indrek Saul.
 • Koolituspäev 3 ( eristumise strateegiad – tootearendus, teenuse disain, efektiivsed protsessid), I grupp – 09.12.2020, II grupp – 17.02.2021. Koolitajad Indrek Saul, Kaarel Mikkin, Jaak Lavin.
 • Koolituspäev 4 (kasvupotentsiaal ja fookused, ekspordistrateegia), I grupp – 20.01.2021, II grupp – 10.03.2021. Koolitajad Indrek Saul, Jakob Saks.
 • Koolituspäev 5 (eesmärgipuu ja tegevuskava, ärimudeli uuendused), I grupp – 03.02.2021, II grupp – 24.03.2021. Koolitaja Indrek Saul.
 • Koolituspäev 6 (strateegia elluviimine, strateegiate kaitsmised ja tagasiside), I grupp – 03.03.2021, II grupp – 14.04.2021. Koolitajad Indrek Saul, Hede-Kerstin Luik.

MIS ON OSALEMISE OODATAVAD TULEMUSED
Kui osaled strateegia praktikumi programmis, siis selle tulemusel saad valmis oma ettevõtte strateegiakäsitluse koos prognoosidega. Lisaks valmib protsessi jooksul sinu ettevõtte üksikasjalik arendustegevuste kava, mille abil saad oma ettevõtte äri laiendada.

KES ON KOOLITAJAD JA MENTORID
Äristrateegia praktikumi viivad koos minuga läbi kogenud mentorid ja koolitajad. Projekti jooksul saavad osalejad mentoritelt 1:1-le sisukalt oma ettevõtte ärikasvu teemade osas vajalikku tuge. Mentorid ning pakutavad kompetentsivaldkonnad on:

 • Jaak Lavin – protsesside juhtimine ning planeerimine
 • Jakob Saks – ekspordistrateegia
 • Kaarel Mikkin (Brand Manual) – teenuse disain, bränding ning tootearendus
 • Andro Kullerkupp – ärimudelite arendus
 • Andrus Kuus – müügiarendus ning ettevõtte tulemuslikkuse parandamine
 • Birgit Linnamäe – organisatsiooniga seotud ärisuhted ning skaleerimine
 • Elmo Puidet – ettevõtjate strateegiline kootsimine
 • Heidi Kakko – IT rakenduste arendus ning LEAN metoodikad
 • Kari Maripuu – personaalmüük ning kliendisuhted
 • Margus Jakobson – tõhusad juhtimisdistsipliinid
 • Indrek Saul – äristrateegia praktikumi põhikoolitaja ning mentor / ettevõtete strateegiline juhtimine ning ärikasvu protsesside

Kui soovid strateegia praktikumi koolitajate ning mentorite kohta rohkem lugeda, siis VAATA SIIA.

VIIS PÕHJUST, MIKS SA KINDLASTI PEAKSID SELLES PROJEKTIS OSALEMA
Iga strateegia praktikumi projektis osalev ettevõte saab endale personaalse mentori, kes aitab luua kasvustrateegia. Siin on sulle viis põhjust, miks osaleda:

 • läbimõeldud strateegia vähendab ebaõnnestumise võimalust
 • mentorid aitavad riske maandada
 • saad eemalduda igapäevasest töörutiinist
 • võimalus võtta meeskonnaga aega ettevõtte süsteemseks arendamiseks
 • EAS katab suurema osa projektiga seotud kuludest

OSALEMISE TINGIMUSED

 • Strateegia praktikumi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat) on 450 eurot (+ km). Strateegia praktikumi osalustasu sisaldab 2-3 liikme osavõttu 6 koolituspäevast ning 8h personaalset mentorlust.
 • Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest. Praktikum viiakse läbi Tallinnas.
 • Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
 • VTA ettevõtte kohta on maksimaalset 6980.-eurot. Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Loe siit lisaks selle kohta, kes ma olen ja mida ma teen või registreeru koos oma tiimiga strateegia praktikumisse.


 

Kui sa tahad olla edukas strateegiline juht, siis pead sa kindlasti:

Indrek Saul
Ettevõtte kasvustrateeg


Anna mulle kaks päeva aega ning ma aitan sinu ettevõtte käibe 2 korda kiiremini kasvama panna.


Siit leiad kasulikku lugemist