TEENUSED

Kasvustrateegia

kahepäevane workshop
Workshop'i tulemusena saad:
 • ambitsioonikad kasvueesmärgid
 • kordades kiirema käibekasvu
Kasvustrateegia workshop on tavapärasest strateegia protsessist kuni 10x kiirem ja odavam viis kogu tiimiga kokku leppida Sinu ettevõtte ambitsioonikad kasvueesmärgid, edutegevuste fookus, vastutajad ja elluviimise kava

Eristumise suurendamine

ühepäevane workshop
Eristumise workshop'i tulemusel saad teada:
 • oma ettevõtte tegelikud tugevused ja nõrkused
 • mõjusad turunduse sõnumid ja müügiargumendid konkurentide võitmiseks
Eristumise workshop'il analüüsime kogu tiimiga, millised on ettevõtte tugevused ja nõrkused võrreldes konkurentidega ja mille järgi kliendid tegelikult pakkujaid valivad. Tulemusi saab kasutada müügiargumentide valikuks, kõrgema hinna põhjendamiseks, turunduses ja äriarenduses.
UUS

Juhi coaching

4-6 sessiooni
Juhi coachingu tulemusena saad:
 • Arutada delikaatseid juhtimise probleeme
 • Praktilisi lahendusi ettevõtte kasvu juhtimiseks
Juhi coaching on parim töövorm kui väljakutseid ja probleeme ei saa arutada ettevõtte sees ning aega koolitustel ja kursustel käimiseks napib. Iga kord võtame vaatluse alla ühe probleemide ringi, iga kohtumisel leiame vähemalt ühe praktilise lahenduse, mida töös kasutada.

CASE STUDY

Radius Machining

Eesmärk
Määratleda ja kokku leppida juhtide ja võtmeisikute tasemel kasvupotentsiaal, kasvueesmärgid, eesmärkide saavutamiseks vajalike fookustegevused ja tegevuste prioriteetid.
Saavutatud tulemused
 • Kasvustrateegia tegevuskavaga
 • Kasvuambitsioon kasvada 60M €
Vaata teenust

Floorin

Eesmärk
Määratleda müügikasvu strateegia - millistes kliendisegmentides on suurim kasvupotentsiaal, millistele tegevustele tuleks keskenduda potentsiaali võitmiseks, millised võimekused vajavad arendamist.
Saavutatud tulemused
 • Käibe kasv 3%-lt 31%ni.
 • Käibe kasv kümnekordistus.
 • Kasvupotentsiaali ärianalüüsi tulemusel kasvustrateegia selge tegevuskavaga.
Vaata teenust

Viru Elektrikaubandus

Eesmärk
Võtta selge fookus, määratleda kasvustrateegia ja teha kasvupotentsiaali ärianalüüs.
Saavutatud tulemused
 • 0,2M€ suuruse summaarse kasvu taga oli klientide 3,3M€ (!) ostumahtude suurenemine ja väheste klientide 3,1M€ suurune ostumahtude kahanemine.
 • Käibe kahanemiselt -9% kasvas käive pärast tehtud töid 10%ni aastas.
Vaata teenust

KASULIK

Kasvu takistajate ja võimaldajate hindamine

SURVEYMONKEY TÖÖRIIST
Tõhus kasvustrateegia algab kasvupotentsiaali määratlemisest iga peamise kliendisegmendi jaoks.

Kalkulaator

Kasvukalkulaator
Hinda, kas sinu ettevõtte kokkulepitud ja kavandatud käibekasv vastab ettevõtte potentsiaalsele kasvule.