Indrek Saul – Ettevõtte kasvustrateeg
Selle artikli lugemiseks kulub sul vaid 5 minutit.

Eelmise, kümme aastat tagasi, lahvatanud kriisi peamine õppetund oli “kasva juba kriisi ajal”. Need ettevõtted, kes teistest varem hakkasid kriisi ajal kasvu panustama, kasvasid peale kriisi ligi 10 korda kiiremini.

Kriisi ajal kasvamiseks on vaja aru saada:

Viimast toetavast juhi coachingust kirjutangi pikemalt. 

indrek saul strateegiline juhtimine coach

Elluviimine läheb aeglaselt ja raskelt

Ma olen viimaste aastate jooksul aidanud rohkem kui kolmekümnel ettevõttel koostada kasvustrateegia. Iga kasvustrateegia oluline osa on elluviimise kava, kus igale edutegurile (KET, CSF) ja strateegilisele arendusel on määratud nimeliselt vastutaja, tulemusmõõdikud (KRI),  tegevusmõõdikud (KPI), tähtaeg, eesmärk ja täpsemat kavandamist vajavad tegevused. Tavapäraselt kohtume kuu aega peale kasvustrateegia kinnitamist ja vaatame üle, kuidas elluviimine läheb. 

Probleem number üks on “igapäev” (“everyday”). 

Igapäev on nähtus, kus sa tuled hommikul tööle, pea täis suuri plaane ja häid mõtteid. Ning õhtul koju tagasi minnes tõded pettunult, et päev läks nagu tavaliselt. Ootamatud probleemid, kiiret sekkumist vajavad olukorrad, koosolekuid täis päev, aga ka varem kehtinud prioriteedid söövad ära kogu aja, mis oleks vaja panustada ettevõtte kasvu. 

Probleem number kaks on uued mõõdikud.

Kõlab uskumatult, aga kasvustrateegia kokkuleppimine põhjus-tagajärg seoseid kasutades, eesmärgipuu meetodil toob esile sellised strateegilised edutegurid ja arendused, mida strateegiline juhtimine pole varem märganud või mida pole ettevõttes mitte kunagi varem mõõdetud. Eks aruannete ja mõõdikute saamislugu kipub olema pigem selline operatiivsest ja kontrollivajadusest, mitte kasvust lähtuv. See aga tähendab, et ettevõttes puudub pole varem kunagi neid mõõdetud, pole selgust, millised oleks sobivad mõõtühikud, mõõtmise loogika, kust saada algandmeid, millised näidud on head, millised halvad. Enamusel klientidest läheb aega 3-6 kuud, et üldse mingi pilt uute mõõdikute seisust ette saada.

Probleem number kolm on  vanad rutiinid.

Meile meeldivad rutiinid. Need on tuntud, turvalised, me teeme neid automaatselt ja efektiivselt. Kasvustrateegiast aga vaatavad vastu uued tegevused, uued prioriteedid, uued arendused. Ning tunde on tööpäevas endiselt sama palju kui enne. Kui me jätkame samade rutiinidega, millega enne, siis ei muutu midagi (Einstein). Mida hakata vähem tegema ja mida üldse mitte teha, on kasvustrateegia rakendamisel üks võtmeküsimus. Lühike retsept kõlab lihtsalt, aga on väga raskelt elluviidav – esimeseks tuleb teha seda, mis on kasvustrateegias kokku lepitud ja siis kõike seda, mida ennegi.

Ettevõtte kasvustrateeg keskendub nende kolme probleemi lahendamisele

Klassikaliselt ei ole kasvustrateegi eesmärk otseselt klienti nõustada. Aga nii nagu iga “mängiv treener” mitte ainult ei aita oma treenitaval leida oma sisemisi ressursse ja lahendusi, ta alati toetab ka metoodika ja nõuannetega. Eesmärk on aidata juhil ja tiimil  leida lahendusi ning vastuseid ärikasvu takistavatele asjaoludele hästi juhitud coachingu protsessi kaasabil. 

Pean siinkohal kohe ära mainima, et coaching ei ole nõrkade järeleaitamistund, vaid ambitsioonikate juhtide ja tiimide arenguprogramm. Minu eesmärk on aidata uuele tasemele strateegiline juhtimine ja elluviimine, saada Sinul heast paremaks.

Siin on sulle 6 head põhjust, miks kasutada ärikasvu strateegi oma ettevõtte arendamisel

 1. Kasvustrateegi kaasamine annab sulle kui juhile võimaluse süveneda teemasse.
  Kasvustrateeg on strateegia koosolekul juhi asemik – sa oled juht sellepärast, et teised usuvad sinusse. Juhina tiimi ees seistes on sinu sõnal rohkem kaalu kui kellelgi teisel. Sageli aga sa ei taha seda. Sa tahaksid kuulda rohkem, mida teised arvavad, näha tiimi kõrvalt, olla tiimi liikmetega samal pool lauda. Kui coach astub tiimi ette, julgevad inimesed rohkem välja öelda, rohkem vaielda. Samas kuulatakse võõrast paljudes teemades tähelepanelikumalt, ei ole seda hoiakut „teada jutt…“. Coachi kasutamine annab sulle võimaluse tiimiga „samale poole lauda“ istuda, näha tiimi liikmeid kõrvalt, päeva juhtimise asemel süveneda teemasse.
 2. Kasvustrateeg aitab märgata asju, mida sa ise ei näe.
  Coach võtab ära kodupimeduse ning on sõbralik näpuga näitaja. Aja jooksul õpivad inimesed mitte märkama, mis on korrast ära ja katki. Võõras inimene märkab asju, mida me ise enam ei näe.
 3. Kasvustrateeg aitab keerulisi teemasid kergemini käsitleda.
  Inimesed õpivad aja jooksul vältima raskeid ja keerulisi teemasid, neid laualt „maha lükkama“. Coach saab need teemad uuesti laua alt välja tuua ning on toetav ja sõbralik tabude murdja.
 4. Kasvustrateeg paneb tiimi teadmised ühes suunas tööle.
  Coach toob välja äriteadmised ja korrastab need – tema ülesanne ei ole õpetada klienti, kuidas ta oma äri peab ajama. Enamus nendest oskustest on tiimi liikmete peades olemas. Coach on oma  teadmistega korrastaja paneb tiimi teadmised kindlasse struktuuri ja aitab käima saada juhtimise protsessid, mis tagavad strateegilise fookuse hoidmise ja aitavad vältida tähtsate asjade mattumist igapäeva tööde alla.
 5. Kasvustrateeg suudab eristada olulise ebaolulisest.
  Mida rohkem on võimalusi, kuidas edu saavutada, seda vähem on lootust, et suur hulk inimesi suudab 50-100 edutegurit omavahel süsteemi panna ja eristada olulist ebaolulisest ja kokku leppida, mis on tähtsaim. Ma olen hariduselt elektroonik ja süsteemiinsener, minu jaoks on see lihtne ja igapäevane. Olen edukas kokkuleppe vahendaja.
 6. Kasvustrateeg hoiab fookust ja meeskonna motivatsiooni.
  Coach tagab, et inimesed ei langeks vaidluste lõksu, ei kritiseeriks, ei peaks asuma kaitsele, et tuju ei langeks, õhkkond oleks positiivne ja energia kõrgel. Ehk teisisõnu – coach on energia hoidja ja inspireerija. 

indrek saul strateegiline juhtimine coach

Olen ettevõtete tippjuhtidele ja müügijuhtidele pannud kokku spetsiaalse juhi ja strateegia tiimi coachingu programmi, mis aitab toime tulla ettevõtte kasvuga seotud väljakutsetega. Senine kogemus näitab, et juba 3 kuu jooksul (viie töökoosolekuga) saab juhtimine “uue hingamise”, tööstress väheneb, tiimi motivatsioon ja aktiivsus suureneb ning tulemused paranevad.

Kui tunned, et on aeg viia enda vilumused strateegilise juhina täiesti uuele tasemele, siis loe kindlasti  lähemalt juhi ja strateegia tiimi coahcingu programmi kohta.

Hakkas huvitav?
Loe siit lisaks selle kohta, kes ma olen ja mida ma teen.


Kui sa tahad olla edukas strateegiline juht, siis pead sa kindlasti:

Indrek Saul
Ettevõtte kasvustrateeg


Anna mulle kaks päeva aega ning ma aitan sinu ettevõtte käibe 2 korda kiiremini kasvama panna.


Siit leiad kasulikku lugemist